Almanyada Oturum İzni

Almanya’da Oturum İzni

Almanya‘da Oturum izni Nasıl Alınır? Almanya’da Yaşayıp Çalışmak

Almanya'da oturum izni almak için Türkiye vatandaşları dâhil olmak üzere diğer üçüncü ülke vatandaşlarının yaşadıkları şehir veya bölgede bulunan yabancılar dairesine başvurmaları gerekir. Almanya oturum izni başvuru talebi için istenen evraklar yabancılar dairesine teslim edilmelidir. Gerek çalışma izinleri konusunda gerekse Almanya’da oturum izni almak için tek yetkili kurum yabancılar dairesidir. Yabancılar dairesinin kişilerin oturum izni talebini değerlendirmesi belli şartlara bağlıdır. Bu şartlar öncelikle başvuru yapan kişinin Almanya'da yaşadığı süre içinde Alman hükümetine ne kadar bağlı olduğu ve Almanya’nın kamu düzenine karşı herhangi bir eylemde bulunmamış olduğu dikkate alınır. Bunun yanı sıra Almanya oturum izni için kişinin Almanca bilmesi ve orada yaşadığı süre içinde toplumsal düzenine ayak uydurmuş olması gerekir. Bütün bunlar dikkate alınarak Almanya'da oturum izni alınabilmesi için Almanya hükümetinin durum değerlendirmesi şu şekilde olmaktadır;

 • Kişinin kendini ifade edebilecek kadar Almanca bilgisinin olması
 • Almanya'da kendisi veya ailesi ile yaşadığı evin yeteri kadar büyük olması
 • Başvuruda bulunan kişinin Almanya'daki uyum kursuna (dil kursu) katılarak bu kursu başarılı olarak tamamlamış olması
 • Mezun olduğu okul veya aldığı mesleki eğitim konusunda diplomasının bulunması
 • Oturum izninde bulunacak olan kişinin ailesinin geçimini sağlayacak parayı kazanabilir durumda olması gerekir.

Almanya'da Oturum izni Nasıl Alınır?

Almanya'da yaşamak isteyen kişilerin oturum izni almaları için birtakım yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekir. Almanya'da 4 farklı oturum izni bulunur. Bunlar;

 • Oturum izni
 • Yerleşim izni
 • Avrupa Birliği kalıcı oturum izni
 • Avrupa Birliği mavi kart izni

Almanya‘da Oturum İzni

Almanya'da standart oturum izni alabilmenin suresi sınırlandırılmış durumdadır. Oturum izninin uzatılabilmesi veya oturum izni alınabilmesi için kişinin Almanya'da neden bulunduğunu belgelemesi gerekir. Başvuruda bulunan kişinin sınırlı oturum izni alabilmesi için;

 • Almanya'da çalışmak izninin bitmiş olması
 • Mesleki eğitim almak için gitmiş olması
 • İltica talebinde bulunmuş olması
 • Ailevi sebeplerden dolayı göç etmek zorunda kalması
 • Avrupa Birliği ülkelerinden herhangi birinde süresiz olarak oturma iznine sahip olması

Almanya’da Yerleşim izni

Yerleşim izni aynı zamanda çalışma iznini de kapsamaktadır. Çalışma iznini de içine alan Almanya'ya yerleşmek isteyen kişilere süresiz oturma izni verilir. Yerleşim iznine sahip olmak için temel koşullar ise şunlardır;

 • Almanya'da 5 yıl oturum izni ile oturmuş olmak
 • Oturma izni talep eden kişinin kendisini ve ailesini geçindirecek kadar yaşam standardının yüksek olması
 • Almancayı iyi konuşabilmesi
 • Adli suç işlememiş olması ve buna bağlı olarak sabıka kaydının olmaması
 • Avrupa Birliği mavi kart sahibi olup 2 yıl sonra oturma izni başvurusunda bulunanlar

AB Kalıcı Oturum İzni

Avrupa Birliği kalıcı oturum izni başvurusunda bulunan kişilere süresiz olarak oturma izni verilir. Bu aynı zamanda kişinin Almanya'da çalışma iznini de kapsar. Avrupa Birliği kalıcı oturum izni alabilmesi için kişinin diğer yerleşim izni koşulları ile aynı olması gerekir. Avrupa Birliği kalıcı oturum izni, yalnızca Almanya için değil diğer Avrupa Birliği ülkeleri içinde serbest dolaşım hakkını kapsar. Avrupa Birliği kalıcı oturum iznine sahip olan vatandaşlar aynı zamanda diğer Avrupa Birliği ülkelerinde de süresiz oturum iznine sahip olur.

Avrupa Birliği Mavi Kart İzni

 1. ülke vatandaşları olan ve Avrupa Birliği vatandaşı olmayan kişilerin Avrupa Birliği mavi kart statüsünde oturma iznine sahip olabilmeleri için nitelikli bir meslek sahibi olmaları gerekir. Ayrıca nitelikli mesleği ile ilgili Almanya'da çalışıyor olması veya Almanya'da yükseköğrenim görüyor olması şarttır. Bu kişiler Avrupa Birliği mavi kart izni başvurusunda bulunabilirler. Avrupa Birliği mavi kart iznine başvuran kişinin Almanya'da yaşadığı süre içinde Almanya'ya ekonomik yarar sağlayacak durumda olması ve Almanya'nın bölgesel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir işte çalışıyor olması gerekir. Bu kişiler orada bağımsız çalışma iznine sahip olabilir. Alman devleti bu kişilerin oturum izni başvurularını değerlendirirken kişilerde yabancı girişimcilik tecrübesini de değerlendirir. Ne kadar sermaye yatırılacağını,bu kişinin meslek eğitimine katkısının neler olacağını değerlendirerek karar verir. Bunun dışında 45 yaşını dolduran kişilerin Almanya'da oturum izni alabilmeleri için yaşlılık güvencesine sahip olmaları şarttır. Bu kişilere Almanya'da oturum izni 3 yıl süre ile verilir. 3 yılsonunda ise bu kişi oturum izni talebinde bulunduğu işinde çalışmış ve geçimini sağlayabilecek duruma gelmişse oturma izni uzatılabilir. İltica talebinde bulunan kişilerin oturma izinleri ise kişinin Almanya'nın çıkarlarını gözeteceğini beyan etmesi durumunda3 yılsonunda ise bu kişi oturum izni talebinde bulunduğu işinde çalışmış ve geçimini sağlayabilecek duruma gelmişse oturma izni uzatılabilir. İltica talebinde bulunan kişilerin oturma izinleri ise kişinin Almanya'nın çıkarlarını gözeteceğini beyan etmesi durumunda3 yılsonunda ise bu kişi oturum izni talebinde bulunduğu işinde çalışmış ve geçimini sağlayabilecek duruma gelmişse oturma izni uzatılabilir. İltica talebinde bulunan kişilerin oturma izinleri ise kişinin Almanya'nın çıkarlarını gözeteceğini beyan etmesi durumundaAlmanya'da oturum izni verilir.

Evlilik Sebebiyle Almanya Oturum İzni Alma

Almanya'da bulunan kişi evlilik sebebiyle oturum izni talebinde bulunabilmesi için yabancılar dairesine gidip oturma izni başvurusunda bulunmalıdır. Bu koşullarda alınan oturma izni eş durumundan dolayı elde edilen bir izindir. Bunun suresi 3 yıldır. 3 yılsonunda ise tekrar oturma izni başvurusunda bulunarak bu süreyi uzatabilir. 3 yılla sınırlandırılan oturma izni evliliğin suresini değil oturma iznibaşvuru tarihi dikkate alınarak uzatılır. Evliliğin bitmesi durumunda ise oturma izni otomatik olarak biter. Eş durumuna bağlı olarak sahip olunan oturma izni eşin birinin vefatı durumunda ancak Alman vatandaşı bir çocuğa sahip olmaları ve aynı işyerinde çalışıyor olması durumunda verilir. Evlilik nedeniyle oturma iznine sahip olan kişinin Almanya'da 5 yıl suresince resmi olarak oturuyor olması gerekir. Eşlerden biri Alman ise serbest çalışması durumunda oturma izni 3 yıl uzatılabilir. Ancak oturma izninin uzatılabilmesi için iki eşinde adli sicilinin temiz ve Almanya'da süresiz olarak çalışma iznine sahip olması gerekir. Bunun yanı sıra iyi derecede Almanca bilmeli ve kendi işi ile ilgili mesleki donanıma sahip olmalıdır. Almanya oturum izni alan kişilerin Almanya'daki toplumsal düzene ve oradaki yaşam koşullarına aykırı davranmaması oturma izinlerinin tamamı için geçerlidir.

Almanya'da Oturum izni Nasıl Uzatılır?

Yabancı ülke vatandaşlarının Almanya'da kaldığı sürenin resmi olarak uzatılabilmesi için kişi daha önce verilen oturma süresini uzatmış veya ikamet etme koşullarını yerine getirmiş olmalıdır. Almanya'da kişinin var olan oturma iznini uzatabilmesi için başvuruda bulunan kişinin uyum kursuna düzenli olarak katılması şartı istenmektedir. Bu durum oturma izninin uzatılmasında da dikkate alınarak verilir. Oturma izninin uzatılması ile ilgili karar verilirken başvuruda bulunan kişinin yasal olarak ikamet süresi ve kendisi ile birlikte Almanya'da ikamet eden diğer aile fertleri içinde ortaya çıkacak sonuçları değerlendirilerek oturma süresi uzatılır. Yine bu durumda da kişinin düzenli olarak uyum kursuna devam etmesi uyum kursunu başarılı bir biçimde bitirmiş olması şartı aranmaktadır.Bunu ispat edemediği durumda oturma izni suresi azaltılarak uzatılır. Yani 3 yıl oturma izni süresi uzatılacakken her seferinde en az 1 yıl uzatılır.

Almanya Oturum iznine Sahip Olmak Kişiye Hangi Avantajları Sağlar?

Federal Almanya Cumhuriyeti kişilerin oturum izni taleplerini geçmiş yıllara göre daha esnek bir biçimde değerlendirmektedir. Kişiler Almanya'da oturum izni almaları durumunda seçme ve seçilme hakkı dışında Alman vatandaşlarının sahip olduğu bütün haklara sahip olur. Bu haklar eğitim sağlık ve seyahat özgürlüğü haklarıdır. Dolayısıyla diğer Avrupa ülkeleri gibi yaşam standardına sahip bir ülkede yaşamanın yanında diğer Avrupa ülkelerinde de serbest dolaşım hakkı kazanırlar.

WhatsApp chat